کارگاه ,وعده ,میان ,برنامه ,آذرماه ,بازدید ,میان وعده ,بافت تاریخی

 برنامه کلی دوره توانمندسازی به شرح زیر می باشد:
دوشنبه 23 آذرماه:
 8 الی 15 پذیرش و انجام مقدمات;
 15 الی 18 بازدید از بافت تاریخی یزد;
 19 الی 21 افتتاحیه;
شام و استراحت.

سه شنبه 24 آذرماه:
 7 الی 8 صبحانه
 8 الی 10.30 کارگاه
 10.30 الی 10.50 میان وعده
 10.50 الی 12.20 کارگاه
 12.20 الی 13.50 نماز و ناهار
 13.50 الی 14.50 کارگاه
 14.50 الی 15.10 میان وعده
 15.10 الی 16.40 کارگاه و ارزیابی روز اول
 16.40 الی 17.30 استراحت
 18 الی 20 بازدید از دفتر ثبت جهانی یزد
20.30 شام و استراحت

چهارشنبه 25 آذرماه:
 7 الی 8 صبحانه
 8 الی 10.30 کارگاه
 10.30 الی 10.50 میان وعده
 10.50 الی 12.20 کارگاه
 12.20 الی 13.50 نماز و ناهار
 13.50 الی 14.50 کارگاه
 14.50 الی 15.10 میان وعده
 15.10 الی 16.40 جمع بندی و ارزیابی روز دوم
 17 حرکت به سمت روستای تاریخی سریزد و بازدید از آن
 20 شام در سریزد
 21 اجرای برنامه رصد (به شرط مناسب بودن وضعیت جوی(
 22 بازگشت به یزد و استراحت

پنجشنبه 26 آذرماه
 7 الی 8 صبحانه
 8 الی 9.30 جمع بندی و ارزیابی دوره
 9.30 الی 10 میان وعده
 10 الی 12 اختتامیه
 12 الی 14 نماز و ناهار و تحویل هتل.
14 الی 21 حرکت به سمت اردکان و بازدید از بافت تاریخی اردکان، دفتر انجمن و ...(این برنامه بصورت فوق برنامه بوده و اختیاری است)

منبع اصلی مطلب : پايگاه اينترنتى انجمن چارسوق کویر اردکان
برچسب ها : کارگاه ,وعده ,میان ,برنامه ,آذرماه ,بازدید ,میان وعده ,بافت تاریخی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اعلام ریز برنامه های همایش چهار روزه توانمند سازی تشکلها در یزد